:: การจัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.29 ::
 
    ห้องเรียนของฉัน : My Classroom ( 586 )
ความสว่างและการมองเห็น ( 115 )
วิชา : ฟิสิกส์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
การหายใจ(1) ( 253 )
วิชา : ชีววิทยาเพิ่มเติม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
การผลิตเกลือ NACI ( 34 )
วิชา : เคมีเพิ่มเติม ชั้น ม. 6 (บูรณาการอาเซียน)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
คำศัพท์และคำทักทายเบื่้องต้น ( 74 )
วิชา : ภาษาจีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ดูเพิ่มเติม..
กรด-เบส ( 314 )
วิชา : เคมี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
สัจนิรันดร์ ( 261 )
วิชา : คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.4
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง ( 84 )
วิชา : สุขศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.2
กลุ่มสาระ : สุขศึกษาพลศึกษา
ดูเพิ่มเติม..
การสอนบูรณาการอาเซียน รายวิชาศิลปะ ( 26 )
วิชา : ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.1
กลุ่มสาระ : ศิลปะ
ดูเพิ่มเติม..
เรื่อง เสียงในภาษาไทย (ตอน2) ( 27 )
วิชา : ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.1
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
ดูเพิ่มเติม..
การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม ( 103 )
วิชา : เคมี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.4
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
อัตราส่วนตรีโกณมิติ ( 134 )
วิชา : คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.4
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
phylum_chodata ( 215 )
วิชา : ชีววิทยา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..

   กิจกรรมถ่ายทอดสดของโรงเรียน ( 278 )
กิจกรรม : สัปดาห์งานห้องสมุดแห่งชาติ สค 58 หัวตะพานวิทยาคม ตอน 1
โรงเรียน : หัวตะพานวิทยาคม   วันเวลา : 25 ก.ย.2558 [12:20:01]    เยี่ยมชม : 173
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : กิจกรรมวันวชิราวุธ โรงเรียนนาจะหลวย
โรงเรียน : นาจะหลวย   วันเวลา : 25 พ.ย.2558 [12:58:07]    เยี่ยมชม : 158
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : การประชุมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็ก สพม.22 ช่วงที่ 2 วันที่ 20 กันยายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมหนองบึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 19 ม.ค.2559 [16:17:20]    เยี่ยมชม : 92
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : โครงการอบรมอาสายุวกาชาด โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา หลักสูตรอาสายุวกาชาดพื้นฐาน วันที่ 27 - 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
โรงเรียน : ม่วงสามสิบอัมพวัน   วันเวลา : 28 ก.ค.2558 [09:56:22]    เยี่ยมชม : 186
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ #ร้องเพลงสากล1
โรงเรียน : พนาศึกษา   วันเวลา : 15 ก.ย.2558 [11:27:06]    เยี่ยมชม : 177
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ถ่ายทอดสดการอบรมขยายผล โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ( DLIT ) วันแรก ช่วงที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ณ หอประชุมเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราขธานี
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 19 ก.ย.2558 [15:39:20]    เยี่ยมชม : 182
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : บรรยายพิเศษการนำระบบ DLIT ไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษา โดย ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ( อุบลราชธานี - อำนาจเจริฐ )
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 10 ส.ค.2558 [13:53:31]    เยี่ยมชม : 185
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : สัปดาห์วันแม่หัวตะพาน 58
โรงเรียน : หัวตะพานวิทยาคม   วันเวลา : 25 ก.ย.2558 [12:26:27]    เยี่ยมชม : 141
ดูเพิ่มเติม..
   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดสด สพม.29
[ สพม.29 ]
: ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 325 ) ... 22 ก.ค.2558 [09:03:13]
[ สพม.29 ]
: ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนภาคอิสาน ( 321 ) ... 22 ก.ค.2558 [09:04:55]
   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดสด โรงเรียน
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: การประเมินวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปี 2558 ( 436 ) ... 22 ก.ค.2558 [10:18:05]
[ พนาศึกษา ]
: พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ( 303 ) ... 26 ก.ค.2558 [21:47:12]
[ พนาศึกษา ]
: พิธีลงนามถวายพระพร และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ( 286 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:15:44]
[ พนาศึกษา ]
: กิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียน ( 288 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:16:06]
[ พนาศึกษา ]
: กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ( 311 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:16:21]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: กิจกรรมวันแม่ประจำปี 2558 ( 293 ) ... 10 ส.ค.2558 [14:17:35]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ( 420 ) ... 14 ส.ค.2558 [14:04:00]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: การประชุมผู้ปกครอง 1/2558 ( 304 ) ... 29 ส.ค.2558 [09:15:12]
[ วารินชำราบ ]
: กิจกรรมวันอาเซียนเดย์ ( 312 ) ... 31 ส.ค.2558 [11:49:20]
[ ดอนมดแดงวิทยาคม ]
: การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขนาดกลาง ( 301 ) ... 9 ก.ย.2558 [12:05:35]
[ โรงเรียนพังเคนพิทยา ]
: โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ต้านภัยยาเสพติด ( 9 ) ... 20 ก.ย.2559 [08:38:48]
[ นาส่วงวิทยา ]
: โครงการอบรมโรคเอดส์ ( 226 ) ... 24 พ.ย.2558 [09:50:53]
   เทคนิคการพัฒนาเทคโนโลยี
   ติว/สอนซอมเสริมออนไลน์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพม.29
   เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา DLIT สพม.29
     การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สพม.29
     การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     การพัฒนาการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.๒๙...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2558...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     ประชุมหารือการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.29...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
 
 
   จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ : วันนี้ : 27 เมื่อวานนี้ : 23 เดือนนี้ : 502 เดือนที่ผ่านมา : 901 ปีนี้ : 502 ปีที่ผ่านมา : 22,147 เริ่มใช้งาน :  6 ต.ค.2558
   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2015-2016
   :: ติดต่อทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ ::