:: การจัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.29 ::
 
    ห้องเรียนของฉัน : My Classroom ( 599 )
การสะท้อนของแสงที่ผิวกระจกโค้ง ( 128 )
วิชา : วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.2
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
อัตราการเกิดปฎิกริยาเคมี ( 187 )
วิชา : เคมี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.4
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม ( 109 )
วิชา : เคมี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.4
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
มวลโมเลกุล ตอนที่ 1 ( 291 )
วิชา : เคมี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
วัฏจักรคัลวิล ( 295 )
วิชา : ชีววิทยา2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ( 166 )
วิชา : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ดูเพิ่มเติม..
Translation : what are you going to do ? ( 91 )
วิชา : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ดูเพิ่มเติม..
ประเภทของฉันท์ ( 133 )
วิชา : ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.6
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
ดูเพิ่มเติม..
การสร้างงานนำเสนอด้วย Ms Powerpoint ( 33 )
วิชา : ง23101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ดูเพิ่มเติม..
Unit2 Critical Reading Surrogate 004 ( 209 )
วิชา : ภาษาอังกฤษ(อ33101)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.6
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ดูเพิ่มเติม..
การให้เหตุผล ( 193 )
วิชา : ค31101คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.4
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
เส้นขนานและมุมแย้ง ( 90 )
วิชา : คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.2
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..

   กิจกรรมถ่ายทอดสดของโรงเรียน ( 372 )
กิจกรรม : พิธีชุมนุมสวนสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2558 ณ สนามโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
โรงเรียน : ม่วงสามสิบอัมพวัน   วันเวลา : 4 ก.ย.2558 [16:05:49]    เยี่ยมชม : 189
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ติว O-net ม.3
โรงเรียน : พนาศึกษา   วันเวลา : 19 ส.ค.2558 [10:36:59]    เยี่ยมชม : 244
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ณ สนามวอลเลย์บอล โรงเรียนปทุมพิทยาคม ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2559 (1)
โรงเรียน : ปทุมพิทยาคม   วันเวลา : 28 ส.ค.2559 [02:59:27]    เยี่ยมชม : 30
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด กิจกรรมส่งเสริมการออม โรงเรียนนารีนุกูล
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 19 ม.ค.2559 [17:02:35]    เยี่ยมชม : 95
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : การแข่งขัน cheerleader กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนพนาศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ สพม.29 เมื่อ 18 ธันวาคม 2558 คณะราชพฤกษ์ 2
โรงเรียน : พนาศึกษา   วันเวลา : 22 ธ.ค.2558 [13:37:51]    เยี่ยมชม : 127
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ติว O-net ม.3 part 3 วิชาวิทยาศาสตร์ สอนโดย ครูวิมลวรรณ พันธุ์อยู่
โรงเรียน : พนาศึกษา   วันเวลา : 4 ก.ย.2558 [11:30:24]    เยี่ยมชม : 161
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด การฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน
โรงเรียน : สหธาตุศึกษา   วันเวลา : 4 ต.ค.2558 [19:30:07]    เยี่ยมชม : 164
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ติว O-net ม.3 #2 ระบบสมการ 2 ตัวแปร ม.3 สอนโดย ครูภาณุพงศ์ บุตรภักดิ์
โรงเรียน : พนาศึกษา   วันเวลา : 4 ก.ย.2558 [11:27:09]    เยี่ยมชม : 158
ดูเพิ่มเติม..
   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดสด สพม.29
[ สพม.29 ]
: ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 325 ) ... 22 ก.ค.2558 [09:03:13]
[ สพม.29 ]
: ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนภาคอิสาน ( 321 ) ... 22 ก.ค.2558 [09:04:55]
   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดสด โรงเรียน
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: การประเมินวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปี 2558 ( 498 ) ... 22 ก.ค.2558 [10:18:05]
[ พนาศึกษา ]
: พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ( 338 ) ... 26 ก.ค.2558 [21:47:12]
[ พนาศึกษา ]
: พิธีลงนามถวายพระพร และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ( 312 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:15:44]
[ พนาศึกษา ]
: กิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียน ( 315 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:16:06]
[ พนาศึกษา ]
: กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ( 339 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:16:21]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: กิจกรรมวันแม่ประจำปี 2558 ( 321 ) ... 10 ส.ค.2558 [14:17:35]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ( 455 ) ... 14 ส.ค.2558 [14:04:00]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: การประชุมผู้ปกครอง 1/2558 ( 334 ) ... 29 ส.ค.2558 [09:15:12]
[ วารินชำราบ ]
: กิจกรรมวันอาเซียนเดย์ ( 338 ) ... 31 ส.ค.2558 [11:49:20]
[ ดอนมดแดงวิทยาคม ]
: การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขนาดกลาง ( 330 ) ... 9 ก.ย.2558 [12:05:35]
[ โรงเรียนพังเคนพิทยา ]
: โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ต้านภัยยาเสพติด ( 33 ) ... 20 ก.ย.2559 [08:38:48]
[ นาส่วงวิทยา ]
: โครงการอบรมโรคเอดส์ ( 252 ) ... 24 พ.ย.2558 [09:50:53]
   เทคนิคการพัฒนาเทคโนโลยี
   ติว/สอนซอมเสริมออนไลน์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพม.29
   เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา DLIT สพม.29
     การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สพม.29
     การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     การพัฒนาการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.๒๙...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2558...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     ประชุมหารือการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.29...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
 
 
   จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ : วันนี้ : 34 เมื่อวานนี้ : 58 เดือนนี้ : 900 เดือนที่ผ่านมา : 906 ปีนี้ : 2,823 ปีที่ผ่านมา : 22,147 เริ่มใช้งาน :  6 ต.ค.2558
   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2015-2016
   :: ติดต่อทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ ::