:: การจัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.29 ::
 
    ห้องเรียนของฉัน : My Classroom ( 599 )
ลำดับ ตอนที่ 4 ลำดับเลขาคณิต ( 69 )
วิชา : คณิตศาสตร์ ม.5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ตอนที่ 2 ( 113 )
วิชา : เคมี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต ( 208 )
วิชา : ชีววิทยา ว30242
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
กฎของโอห์มและตัวต้านทาน ( 174 )
วิชา : ฟิสิกส์ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
เลนส์และการเกิดภาพ ( 151 )
วิชา : วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.2
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
การเขียนบรรณานุกรม ( 316 )
วิชา : ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
ดูเพิ่มเติม..
ติว O-NET ม.3 วิชาภาษาไทย ( 24 )
วิชา : ติว O-NET ม.3 วิชาภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
ดูเพิ่มเติม..
ร่วมยุติความขัดเเย้งสู่ความรุนเเรง ( 226 )
วิชา : สุขศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.6
กลุ่มสาระ : สุขศึกษาพลศึกษา
ดูเพิ่มเติม..
อุตสาหกรรมแร่ ( 39 )
วิชา : ว33224 เคมี 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
ระบบสืบพันธ์ุเพศหญิง ( 43 )
วิชา : สุขศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.6
กลุ่มสาระ : สุขศึกษาพลศึกษา
ดูเพิ่มเติม..
พี่น้อง ( 144 )
วิชา : ภาษาญี่ปุ่น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.2
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ดูเพิ่มเติม..
วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( 173 )
วิชา : สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.4
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ดูเพิ่มเติม..

   กิจกรรมถ่ายทอดสดของโรงเรียน ( 372 )
กิจกรรม : ถ่ายทอดสดการอบรมขยายผล โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ( DLIT ) รุ่นที่ 1 วันสอง ช่วงที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ณ หอประชุมเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราขธานี
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 19 ก.ย.2558 [16:00:17]    เยี่ยมชม : 172
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด Lab Schools Festival : Towards World Class Education และคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรม การปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ กันยายน 2559 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็น
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [16:23:16]    เยี่ยมชม : 9
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : กองเชียร์สีแดง "117 ปี นารีนุกูลเกมส์" 2559 โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 25 พฤศจิกายน 2559
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [17:11:04]    เยี่ยมชม : 8
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ
โรงเรียน : พนาศึกษา   วันเวลา : 14 ส.ค.2558 [11:12:12]    เยี่ยมชม : 183
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ต้านภัยยาเสพติด
โรงเรียน : โรงเรียนพังเคนพิทยา   วันเวลา : 19 ก.ย.2559 [15:52:14]    เยี่ยมชม : 33
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : กิจกรรมวันอาเซียน
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร   วันเวลา : 13 ส.ค.2559 [12:56:41]    เยี่ยมชม : 35
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : การขับเคลื่อนนโยบาย dlit โรงเรียนเบ็ยจะมะมหาราช 10 สิงหาคม 2558
โรงเรียน : เบ็ญจะมะมหาราช   วันเวลา : 16 ก.ย.2558 [08:48:27]    เยี่ยมชม : 271
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : เปิดบ้านวิชาการ 2016 โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม
โรงเรียน : ดอนมดแดงวิทยาคม   วันเวลา : 25 มี.ค.2559 [12:03:50]    เยี่ยมชม : 60
ดูเพิ่มเติม..
   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดสด สพม.29
[ สพม.29 ]
: ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 325 ) ... 22 ก.ค.2558 [09:03:13]
[ สพม.29 ]
: ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนภาคอิสาน ( 321 ) ... 22 ก.ค.2558 [09:04:55]
   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดสด โรงเรียน
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: การประเมินวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปี 2558 ( 520 ) ... 22 ก.ค.2558 [10:18:05]
[ พนาศึกษา ]
: พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ( 359 ) ... 26 ก.ค.2558 [21:47:12]
[ พนาศึกษา ]
: พิธีลงนามถวายพระพร และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ( 330 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:15:44]
[ พนาศึกษา ]
: กิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียน ( 333 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:16:06]
[ พนาศึกษา ]
: กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ( 357 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:16:21]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: กิจกรรมวันแม่ประจำปี 2558 ( 336 ) ... 10 ส.ค.2558 [14:17:35]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ( 470 ) ... 14 ส.ค.2558 [14:04:00]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: การประชุมผู้ปกครอง 1/2558 ( 351 ) ... 29 ส.ค.2558 [09:15:12]
[ วารินชำราบ ]
: กิจกรรมวันอาเซียนเดย์ ( 349 ) ... 31 ส.ค.2558 [11:49:20]
[ ดอนมดแดงวิทยาคม ]
: การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขนาดกลาง ( 347 ) ... 9 ก.ย.2558 [12:05:35]
[ โรงเรียนพังเคนพิทยา ]
: โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ต้านภัยยาเสพติด ( 49 ) ... 20 ก.ย.2559 [08:38:48]
[ นาส่วงวิทยา ]
: โครงการอบรมโรคเอดส์ ( 267 ) ... 24 พ.ย.2558 [09:50:53]
   เทคนิคการพัฒนาเทคโนโลยี
   ติว/สอนซอมเสริมออนไลน์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพม.29
   เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา DLIT สพม.29
     การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สพม.29
     การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     การพัฒนาการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.๒๙...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2558...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     ประชุมหารือการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.29...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
 
 
   จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ : วันนี้ : 11 เมื่อวานนี้ : 33 เดือนนี้ : 905 เดือนที่ผ่านมา : 1,150 ปีนี้ : 3,978 ปีที่ผ่านมา : 22,147 เริ่มใช้งาน :  6 ต.ค.2558
   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2015-2016
   :: ติดต่อทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ ::