:: การจัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.29 ::
 
    ห้องเรียนของฉัน : My Classroom ( 599 )
สัตว์เลี้ยง ( 56 )
วิชา : ภาษาจีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.2
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ดูเพิ่มเติม..
การแยกสารการกรองการระเหยแห้งการใช้กรวยแยกสาร ( 160 )
วิชา : วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.2
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
คณิตศาสตร์ ( 147 )
วิชา : ติว(O-Net)ม.6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.6
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
อาหารเวียดนาม ( 168 )
วิชา : อาหารอาเซียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ดูเพิ่มเติม..
การสร้างไวนิลด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop ( 70 )
วิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ดูเพิ่มเติม..
Story Telling ( 102 )
วิชา : ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.2
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ดูเพิ่มเติม..
วรรณคดีและวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ตอนนารายณ์ปราบนนทก ( 270 )
วิชา : ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.2
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
ดูเพิ่มเติม..
เส้นขนานและมุมแย้ง ( 139 )
วิชา : คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.2
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
ติว O-NET ม.3 วิชาภาษาไทย ( 43 )
วิชา : ติว O-NET ม.3 วิชาภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
ดูเพิ่มเติม..
An edible camera ( 210 )
วิชา : ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ดูเพิ่มเติม..
เงินฝืด เงินเฟ้อ ( 412 )
วิชา : สังคมศึกษาฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ดูเพิ่มเติม..
ภูมิปัญญาไทย ( 136 )
วิชา : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.4
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ดูเพิ่มเติม..

   Headline บ่ายวันนี้ ช่วง คนรักการศึกษา

สุดยอด!นร.ม.6
โรงเรียน "โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์"
สพม.29 ติดทีมชาติไทย

เปิดใจ2นักกีฬาทีมชาติไทย
โรงเรียน "โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์"
สพม.29

คนรักการศึกษา วันพุธที่5กค.60
ห้วยขะยุงวิทยาร.ร.ดี
(ขนาดเล็ก)ประจำตำบล

วันพุธที่5กค.60 ลับเฉพาะ
สอนนร.ยังไงให้คะแนนโอเน็ตสูงขึ้น

วันพุธที่8มิย.59 สพม.29
ก้าวสู่ DLIT ประเทศไทย4.0

วันพุธที่25พค.59 "จิกดู่วิทยา
"โรงเรียนมหัศจรรย์ของสพม.29
   กิจกรรมถ่ายทอดสดของโรงเรียน ( 372 )
กิจกรรม : 600111 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพสมาชิกชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน ปี2560 วันที่1
โรงเรียน : ปทุมพิทยาคม   วันเวลา : 11 ก.พ.2560 [14:40:29]    เยี่ยมชม : 21
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียน : วิจิตราพิทยา   วันเวลา : 10 ส.ค.2558 [06:16:30]    เยี่ยมชม : 205
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : การแสดงของนักเรียน กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
โรงเรียน : วิจิตราพิทยา   วันเวลา : 13 ก.ย.2559 [10:06:47]    เยี่ยมชม : 35
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ละคร เรื่อง แก้วหน้าม้า โดยคณะสีกาฬเวก กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2558 โรงเรียนพนาศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ สพม.29
โรงเรียน : พนาศึกษา   วันเวลา : 14 ส.ค.2558 [11:10:59]    เยี่ยมชม : 202
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ โดยคุณครูกาญจนา วงศ์ไชยา และคณะ ศูนย์พัฒนาที่ 3 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา
โรงเรียน : ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา   วันเวลา : 6 ต.ค.2558 [15:05:01]    เยี่ยมชม : 191
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด กิจกรรม "ภาษาสื่อรัก" โครงการแข่งขันทักษะและนำเสนอผลงานภาษาต่างประเทศที่ 2
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [17:42:00]    เยี่ยมชม : 25
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 12สิงหามหาราชินี
โรงเรียน : พนาศึกษา   วันเวลา : 14 ส.ค.2558 [11:13:10]    เยี่ยมชม : 209
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : พสกนิกรชาวจังหวัดอุบลฯรวมพลังร้องเพลง “สรรเสริญพระบารมี” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามทุ่งศรีเมือง บรรเลงโดยวงออเคสตร้า โรงเรียนนารีนุกูล
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [16:57:17]    เยี่ยมชม : 22
ดูเพิ่มเติม..
   รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
ลำดับที่
รายการ
1
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
2
รายงานผลการดำเนินงาน ตามโครงการการจัดการ ศึกษาทางไกลผ่านเทค โนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สพม.29 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
3
วิเคราะห์ผลสำรวจการดำเนินการใช้สื่อ DLIT ของ สพฐ. ในสถานศึกษา สังกัด สพม.29
4
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
5
รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557
   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดสด สพม.29
[ สพม.29 ]
: ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 325 ) ... 22 ก.ค.2558 [09:03:13]
[ สพม.29 ]
: ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนภาคอิสาน ( 321 ) ... 22 ก.ค.2558 [09:04:55]
   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดสด โรงเรียน
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: การประเมินวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปี 2558 ( 572 ) ... 22 ก.ค.2558 [10:18:05]
[ พนาศึกษา ]
: พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ( 402 ) ... 26 ก.ค.2558 [21:47:12]
[ พนาศึกษา ]
: พิธีลงนามถวายพระพร และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ( 371 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:15:44]
[ พนาศึกษา ]
: กิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียน ( 383 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:16:06]
[ พนาศึกษา ]
: กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ( 404 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:16:21]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: กิจกรรมวันแม่ประจำปี 2558 ( 384 ) ... 10 ส.ค.2558 [14:17:35]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ( 523 ) ... 14 ส.ค.2558 [14:04:00]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: การประชุมผู้ปกครอง 1/2558 ( 399 ) ... 29 ส.ค.2558 [09:15:12]
[ วารินชำราบ ]
: กิจกรรมวันอาเซียนเดย์ ( 398 ) ... 31 ส.ค.2558 [11:49:20]
[ ดอนมดแดงวิทยาคม ]
: การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขนาดกลาง ( 401 ) ... 9 ก.ย.2558 [12:05:35]
[ โรงเรียนพังเคนพิทยา ]
: โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ต้านภัยยาเสพติด ( 95 ) ... 20 ก.ย.2559 [08:38:48]
[ นาส่วงวิทยา ]
: โครงการอบรมโรคเอดส์ ( 312 ) ... 24 พ.ย.2558 [09:50:53]
   เทคนิคการพัฒนาเทคโนโลยี
   ติว/สอนซอมเสริมออนไลน์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพม.29
   เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา DLIT สพม.29
     การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สพม.29
     การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     การพัฒนาการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.๒๙...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2558...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     ประชุมหารือการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.29...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
 
 
   จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ : วันนี้ : 14 เมื่อวานนี้ : 57 เดือนนี้ : 1,075 เดือนที่ผ่านมา : 1,339 ปีนี้ : 8,876 ปีที่ผ่านมา : 22,147 เริ่มใช้งาน :  6 ต.ค.2558
   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2015-2016
   :: ติดต่อทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ ::