:: การจัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.29 ::
 
    ห้องเรียนของฉัน : My Classroom ( 594 )
พัฒนาการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( 95 )
วิชา : ประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.1
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ดูเพิ่มเติม..
ติว O Net ภาษาอังกฤษ ม.ุ3 (ตอน2) ( 75 )
วิชา : ภาษาอังกฤษ ม.ุ3 (ตอน2)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ดูเพิ่มเติม..
เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ ( 481 )
วิชา : ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
ดูเพิ่มเติม..
Present simple tense ( 115 )
วิชา : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.4
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ดูเพิ่มเติม..
ศาสนาน่ารู้ ( 156 )
วิชา : สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.4
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ดูเพิ่มเติม..
อุปสงค์อุปทาน ( 86 )
วิชา : สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ดูเพิ่มเติม..
มารยาทชาวพุทธ ( 311 )
วิชา : พระพุทธศาสนา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.2
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ดูเพิ่มเติม..
Describing Picture : What can you see in the picture? ( 27 )
วิชา : ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ดูเพิ่มเติม..
อาหารเวียดนาม ( 136 )
วิชา : อาหารอาเซียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ดูเพิ่มเติม..
กฎหมายแพ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวเองและครอบครัว ( 39 )
วิชา : หน้าที่พลเมือง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.6
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ดูเพิ่มเติม..
การแยกตัวประกอบของพหุนาม ( 266 )
วิชา : คณิตศาสตร์(เพิ่มเติม)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
สถาบันทางการเงิน ( 92 )
วิชา : เศรษฐศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.1
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ดูเพิ่มเติม..

   กิจกรรมถ่ายทอดสดของโรงเรียน ( 278 )
กิจกรรม : อบรมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ความท้าทายในอนาคต
โรงเรียน : เขื่องในพิทยาคาร   วันเวลา : 21 ก.ย.2558 [11:27:23]    เยี่ยมชม : 164
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : การแข่งขัน cheerleader กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนพนาศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ สพม.29 เมื่อ 18 ธันวาคม 2558 คณะราชพฤกษ์
โรงเรียน : พนาศึกษา   วันเวลา : 22 ธ.ค.2558 [13:32:23]    เยี่ยมชม : 108
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด การฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน
โรงเรียน : สหธาตุศึกษา   วันเวลา : 4 ต.ค.2558 [19:30:07]    เยี่ยมชม : 161
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด (ช่วงบ่าย) การอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยเทคโนโลยี ICT ตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ (รุ่นที่ 3-4 ) วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ณหอประชุม 113 ปี นารีนุกูล
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 19 ม.ค.2559 [16:48:23]    เยี่ยมชม : 106
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ขบวนพาเหรดกีฬาภายใน นารีนุกูลเกมส์ 2015 24 พฤศจิกายน 2558
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 19 ม.ค.2559 [17:00:40]    เยี่ยมชม : 116
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ถ่ายทอดสดการอบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี DLIT วันที่สอง เช้า
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 19 ก.ย.2558 [15:12:54]    เยี่ยมชม : 187
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผ่านการแสดงละคร ม.6/2 เรื่อง แม่นาค
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 10 มี.ค.2559 [10:53:17]    เยี่ยมชม : 116
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ถ่ายทอดสดการอบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี DLIT
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 19 ก.ย.2558 [15:09:22]    เยี่ยมชม : 143
ดูเพิ่มเติม..
   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดสด สพม.29
[ สพม.29 ]
: ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 325 ) ... 22 ก.ค.2558 [09:03:13]
[ สพม.29 ]
: ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนภาคอิสาน ( 321 ) ... 22 ก.ค.2558 [09:04:55]
   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดสด โรงเรียน
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: การประเมินวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปี 2558 ( 465 ) ... 22 ก.ค.2558 [10:18:05]
[ พนาศึกษา ]
: พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ( 316 ) ... 26 ก.ค.2558 [21:47:12]
[ พนาศึกษา ]
: พิธีลงนามถวายพระพร และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ( 300 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:15:44]
[ พนาศึกษา ]
: กิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียน ( 300 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:16:06]
[ พนาศึกษา ]
: กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ( 323 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:16:21]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: กิจกรรมวันแม่ประจำปี 2558 ( 307 ) ... 10 ส.ค.2558 [14:17:35]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ( 436 ) ... 14 ส.ค.2558 [14:04:00]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: การประชุมผู้ปกครอง 1/2558 ( 317 ) ... 29 ส.ค.2558 [09:15:12]
[ วารินชำราบ ]
: กิจกรรมวันอาเซียนเดย์ ( 325 ) ... 31 ส.ค.2558 [11:49:20]
[ ดอนมดแดงวิทยาคม ]
: การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขนาดกลาง ( 317 ) ... 9 ก.ย.2558 [12:05:35]
[ โรงเรียนพังเคนพิทยา ]
: โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ต้านภัยยาเสพติด ( 19 ) ... 20 ก.ย.2559 [08:38:48]
[ นาส่วงวิทยา ]
: โครงการอบรมโรคเอดส์ ( 236 ) ... 24 พ.ย.2558 [09:50:53]
   เทคนิคการพัฒนาเทคโนโลยี
   ติว/สอนซอมเสริมออนไลน์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพม.29
   เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา DLIT สพม.29
     การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สพม.29
     การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     การพัฒนาการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.๒๙...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2558...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     ประชุมหารือการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.29...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
 
 
   จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ : วันนี้ : 7 เมื่อวานนี้ : 29 เดือนนี้ : 745 เดือนที่ผ่านมา : 1,017 ปีนี้ : 1,762 ปีที่ผ่านมา : 22,147 เริ่มใช้งาน :  6 ต.ค.2558
   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2015-2016
   :: ติดต่อทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ ::