:: การจัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.29 ::
 
    ห้องเรียนของฉัน : My Classroom ( 599 )
การเรียกชื่อประเทศ ( 68 )
วิชา : ภาษาจีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ดูเพิ่มเติม..
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ( 185 )
วิชา : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ดูเพิ่มเติม..
สัปดาห์ ( 59 )
วิชา : ภาษาจีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.1
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ดูเพิ่มเติม..
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ( 206 )
วิชา : ฟิสิกส์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
เซตและรูปบบการให้เหตุผล ( 171 )
วิชา : คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.4
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ตอนที่ 1 ( 174 )
วิชา : เคมี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
กฎของโอห์ม ( 107 )
วิชา : วิทยาศาสตร์ (แก้ไข)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
สารละลาย ตอนที่ 8 ( 371 )
วิชา : เคมี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
ปริมาตรกรวยยอดตัด ( 228 )
วิชา : คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
ภาษาอังกฤษบูรณาการสู่อาเซี่ยน ( 43 )
วิชา : ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ดูเพิ่มเติม..
ติว O-nte ม.6 ( 144 )
วิชา : คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.6
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
วลีบ่งปริมาณ ( 262 )
วิชา : คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.4
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..

   กิจกรรมถ่ายทอดสดของโรงเรียน ( 372 )
กิจกรรม : ถ่ายทอดสดการอบรมขยายผล โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ( DLIT ) รุ่นที่ 2 วันแรก ช่วงที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ณ วันที่ 13 - 14 กันยายน 2558 หอประชุมเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราขธานี
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 19 ก.ย.2558 [16:07:58]    เยี่ยมชม : 186
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาส่งเสริมการบริหารจัดการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา โดย ครูทองคำ มากมี
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร   วันเวลา : 7 ต.ค.2559 [16:25:24]    เยี่ยมชม : 29
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2558 # เพลงไม่มีข้อแม้ตั้งแค่เริ่มต้น วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนพนาศึกษา
โรงเรียน : พนาศึกษา   วันเวลา : 4 ก.ย.2558 [11:22:02]    เยี่ยมชม : 160
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ประเมินติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
โรงเรียน : โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา   วันเวลา : 1 ก.ย.2559 [09:45:49]    เยี่ยมชม : 48
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ถ่ายทดสด พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยคาร
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร   วันเวลา : 16 มิ.ย.2559 [09:46:51]    เยี่ยมชม : 48
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : The Musical ขุนช้างขุนแผน ตอน"พลายแก้วแต่งงานกับนางพิม"
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 27 ก.ค.2558 [08:45:22]    เยี่ยมชม : 232
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : โครงการอบรมอาสายุวกาชาด โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา หลักสูตรอาสายุวกาชาดพื้นฐาน วันที่ 27 - 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
โรงเรียน : ม่วงสามสิบอัมพวัน   วันเวลา : 28 ก.ค.2558 [09:56:22]    เยี่ยมชม : 202
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสร้างโดมอเนกประสงค์
โรงเรียน : ลือคำหาญวารินชำราบ   วันเวลา : 13 ก.ย.2558 [14:11:22]    เยี่ยมชม : 185
ดูเพิ่มเติม..
   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดสด สพม.29
[ สพม.29 ]
: ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 325 ) ... 22 ก.ค.2558 [09:03:13]
[ สพม.29 ]
: ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนภาคอิสาน ( 321 ) ... 22 ก.ค.2558 [09:04:55]
   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดสด โรงเรียน
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: การประเมินวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปี 2558 ( 546 ) ... 22 ก.ค.2558 [10:18:05]
[ พนาศึกษา ]
: พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ( 379 ) ... 26 ก.ค.2558 [21:47:12]
[ พนาศึกษา ]
: พิธีลงนามถวายพระพร และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ( 350 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:15:44]
[ พนาศึกษา ]
: กิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียน ( 362 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:16:06]
[ พนาศึกษา ]
: กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ( 381 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:16:21]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: กิจกรรมวันแม่ประจำปี 2558 ( 363 ) ... 10 ส.ค.2558 [14:17:35]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ( 493 ) ... 14 ส.ค.2558 [14:04:00]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: การประชุมผู้ปกครอง 1/2558 ( 378 ) ... 29 ส.ค.2558 [09:15:12]
[ วารินชำราบ ]
: กิจกรรมวันอาเซียนเดย์ ( 381 ) ... 31 ส.ค.2558 [11:49:20]
[ ดอนมดแดงวิทยาคม ]
: การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขนาดกลาง ( 377 ) ... 9 ก.ย.2558 [12:05:35]
[ โรงเรียนพังเคนพิทยา ]
: โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ต้านภัยยาเสพติด ( 73 ) ... 20 ก.ย.2559 [08:38:48]
[ นาส่วงวิทยา ]
: โครงการอบรมโรคเอดส์ ( 289 ) ... 24 พ.ย.2558 [09:50:53]
   เทคนิคการพัฒนาเทคโนโลยี
   ติว/สอนซอมเสริมออนไลน์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพม.29
   เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา DLIT สพม.29
     การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สพม.29
     การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     การพัฒนาการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.๒๙...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2558...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     ประชุมหารือการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.29...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
 
 
   จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ : วันนี้ : 22 เมื่อวานนี้ : 46 เดือนนี้ : 910 เดือนที่ผ่านมา : 1,129 ปีนี้ : 6,061 ปีที่ผ่านมา : 22,147 เริ่มใช้งาน :  6 ต.ค.2558
   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2015-2016
   :: ติดต่อทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ ::