คล้งข้อสอบออนไลน์ สพม.29
Username :
Password :
ระดับชั้น :
             
| ด่านล่าง |
 
 
 
สำหรับคุณครู Login เพื่อดูข้อมูลนักเรียนของแต่ละโรงเรียน
Login เพื่อเข้าใช้งาน กรุณาลงทะเบียนก่อนเข้าใช้งาน  
เลขประจำตัวประชาชน :
รหัสผ่าน( Password ) :
เลือกโรงเรียน :
 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน
ตำแหน่ง
วันที่สมัคร
Login(ครั้ง)
เข้าใช้งานล่าสุด
  1 นายณรงค์วิทย์   สิงคิบุตร อุบลราชธานีศรีวนาลัย
ครู คศ.2
11 มิ.ย.2556 [11:28:20]
17
19 พ.ย.2556 [21:01:25]
  2 นายสุรพล   กิ่มเกลี้ยง วารินชำราบ
ครู คศ.3
11 มิ.ย.2556 [20:58:58]
3
11 มิ.ย.2556 [22:30:31]
  3 นางสมปอง   ตรุวรรณ์ นารีนุกูล
ครู คศ.4
12 มิ.ย.2556 [06:44:21]
1
16 พ.ย.2556 [12:23:24]
  4 ฉัตรประชา   ทันนา นาโพธิ์วิทยา
ครูผู้ช่วย
12 มิ.ย.2556 [13:44:13]
0
[]
  5 เศรษฐพัส   สุวรรณแสนทวี เชียงแก้วพิทยาคม
ครู คศ.1
15 มิ.ย.2556 [23:11:48]
2
26 มิ.ย.2556 [16:16:37]
  6 นายสุภรณ์   แสงผะกาย ดอนมดแดงวิทยาคม
ครูผู้ช่วย
16 มิ.ย.2556 [21:30:44]
0
[]
  7 ณัฐธภา   ตรงดี ศรีปทุมพิทยาคาร
พนักงานราชการ
19 มิ.ย.2556 [09:44:56]
1
20 มิ.ย.2556 [14:16:14]
  8 นายวราวุธ   สว่างสุรีย์ มัธยมตระการพืชผล
ครู คศ.3
19 มิ.ย.2556 [09:57:30]
1
19 มิ.ย.2556 [10:16:12]
  9 นายไพฑูรย์   พุ่มกำพล เบ็ญจะมะมหาราช
ครู คศ.3
19 มิ.ย.2556 [10:01:49]
0
[]
  10 นายพรชัย   ไชยกาล สำโรงวิทยาคาร
ครู คศ.3
19 มิ.ย.2556 [10:03:41]
0
[]
  11 นายวันชัย   ชาวเมืองโขง กุดข้าวปุ้นวิทยา
ครูผู้ช่วย
19 มิ.ย.2556 [10:04:31]
2
19 มิ.ย.2556 [10:43:51]
  12 นายวิฑูรย์   ทองเรียง สะพือวิทยาคาร
ครู คศ.2
19 มิ.ย.2556 [10:14:51]
0
[]
  13 นางสาวพิมพ์แก้ว   ตระกูลสุรำไพ กุดข้าวปุ้นวิทยา
ครู คศ.1
19 มิ.ย.2556 [10:28:12]
0
[]
  14 นายวีรพันธ์   ดาษดา กุดข้าวปุ้นวิทยา
ครู คศ.2
19 มิ.ย.2556 [13:22:58]
1
19 มิ.ย.2556 [13:23:17]
  15 นางสาวศิริพร   แสนทวีสุข ศรีเมืองวิทยาคาร
ครูอัตราจ้าง
19 มิ.ย.2556 [15:57:12]
1
19 มิ.ย.2556 [15:57:33]
  16 นางสาวลลิดา   แหวนวงษ์ นาจะหลวย
ครูผู้ช่วย
19 มิ.ย.2556 [16:17:21]
2
19 มิ.ย.2556 [16:21:16]
  17 ประสาน   โยทองยศ ท่าโพธิ์ศรีพิทยา
ครู คศ.3
19 มิ.ย.2556 [20:09:42]
3
19 มิ.ย.2556 [20:17:18]
  18 ดรรชนี   ดอกดวง เสียมทองพิทยาคม
ครู คศ.3
19 มิ.ย.2556 [21:22:30]
3
25 มิ.ย.2556 [13:29:53]
  19 ทัศนีย์   มุสิกสวัสดิ์ นากระแซงศึกษา
ครู คศ.3
19 มิ.ย.2556 [23:08:12]
5
4 ก.ค.2556 [19:15:01]
  20 นายเดชา   เจริญสุข โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ครู คศ.3
20 มิ.ย.2556 [09:51:53]
0
[]
  21 วาสนา   อัปกาญจน์ ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา
ครู คศ.2
20 มิ.ย.2556 [15:17:21]
2
20 มิ.ย.2556 [15:19:40]
  22 ศุภวิชญ์   ปานาลาด นาโพธิ์วิทยา
ครู คศ.1
20 มิ.ย.2556 [20:53:19]
1
20 มิ.ย.2556 [20:55:09]
  23 นางอรนุช   บุญอินทร์ ท่าโพธิ์ศรีพิทยา
ครู คศ.3
21 มิ.ย.2556 [09:45:40]
2
2 ก.ค.2556 [09:57:51]
  24 วีระพล   โทบุดดี เชียงแก้วพิทยาคม
ครู คศ.1
21 มิ.ย.2556 [22:28:50]
4
28 มิ.ย.2556 [11:43:46]
  25 ว่าที่ร.ต.หญิงสมปอง   ศรีภิรมย์ นาเวียงจุลดิศวิทยา
ครู คศ.3
22 มิ.ย.2556 [07:20:13]
1
22 มิ.ย.2556 [07:20:57]
  26 นายเอกรัฐ   พิลา ศรีเมืองวิทยาคาร
ครู คศ.1
23 มิ.ย.2556 [11:04:21]
2
23 มิ.ย.2556 [11:06:56]
  27 เทอดเกียรติ   อมตเวทิน เกษมสีมาวิทยาคาร
ครู คศ.3
24 มิ.ย.2556 [15:21:13]
0
[]
  28 เทอดเกียรติ   อมตเวทิน เกษมสีมาวิทยาคาร
24 มิ.ย.2556 [15:24:33]
0
[]
  29 ธนิตเชษฐ์   สกุลพงษ์ ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
ครู คศ.3
25 มิ.ย.2556 [19:44:20]
0
[]
  30 บุญเกิด   ไชยวงค์ นารีนุกูล
ครู คศ.3
25 มิ.ย.2556 [20:25:03]
2
25 มิ.ย.2556 [20:27:07]
จำนนวนที่ลงทะเีบียนทั้งหมด :  61  ท่าน
 
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
วันนี้
:
29
เมื่อวานนี้
:
39
เดือนนี้
:
1,721
เดือนที่ผ่านมา
:
1,580
ปีนี้
:
11,102
ปีที่ผ่านมา
:
22,147
เริ่มใช้งาน :  6 ต.ค.2558

 

 

 


ท่านคิดว่าเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
 
 
 
Copyright @2012 - 2016 http://exam.secondary29.go.th
คลังข้อสอบออนไลน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29( อุบลราชธานี , อำนาจเจริญ )
ที่ตั้ง : ถนนเลี่ยงเมือง (สี่แยก อ.บ.ต.กุดลาด) บ้านกุดลาด หมู่ที่ 9 ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4542-2186, Fax : 0-4542-2185 Email : secondary29@gmail.com
พัฒนาโดย : นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย สพม.29