คล้งข้อสอบออนไลน์ สพม.29
 
Username :
Password :
ระดับชั้น :
             
จำนวน
แบบทดสอบ/คะแนน
แยกมาตรฐาน
ระดับชั้น ม.3
จำนวน
แบบทดสอบ/คะแนน
แยกมาตรฐาน
ระดับชั้น ม.6
กำหนดการทดสอบ
กำหนดการสอบ 21 ธ.ค.-31 ม.ค.2559
ขั้นตอนการทดสอบ
ขั้นตอนการทดสอบ คลังข้อสอบออนไลน์ สพม.29
การดาวน์โหลดข้อสอบ
โหลดข้อสอบประกอบการติว(สอนเสริม)
การพิมพ์เกียรติบัตร
ขั้นตอนการพิมพ์เกียรติบัตรของนักเรียน
เบอร์โทรศัพท์คณะทำงานที่ทำหน้าที่อัพโหลดแบบทดสอบในแต่ละรายวิชา
ลำดับที่
วิชาที่รับผิดชอบ ชื่อสกุล
เบอร์โทรศัพท์
1.
สังคมศึกษา ฯ ครูเฉลิมพล เถาว์โท
081-9676066
2.
คณิตศาสตร์ ครูเกรียงกวิน ชูรา
080-1618543
3.
ภาษาต่างประเทศ ครูเมษยา ภารราช
088-0790769
4.
ภาษาไทย ครูรักยม บุญยืน
097-2180710
5.
วิทยาศาสตร์ ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
086-8645491
หมายเหตุ : โรงเรียนที่มีปัญหาในเรื่องของแบบทดสอบรายวิชาใดสามารถสอบถาม
ได้ตามเบอร์โทรศัพท์คณะทำงานด้านบนครับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์
 
รวมทั้งหมด ( ม.3= 40  ข้อ ) | ( ม.6= 60  ข้อ )
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์
 
รวมทั้งหมด ( ม.3= 37  ข้อ ) | ( ม.6= 37  ข้อ )
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาไทย
 
รวมทั้งหมด ( ม.3= 110  ข้อ ) | ( ม.6= 97  ข้อ )
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ
 
รวมทั้งหมด ( ม.3= 100  ข้อ ) | ( ม.6= 100  ข้อ )
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
รวมทั้งหมด ( ม.3= 100  ข้อ ) | ( ม.6= 100  ข้อ )
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สุขศึกษาพลศึกษา
 
รวมทั้งหมด ( ม.3= 36  ข้อ ) | ( ม.6= 0  ข้อ )
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ศิลปะ
 
รวมทั้งหมด ( ม.3= 114  ข้อ ) | ( ม.6= 119  ข้อ )
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
รวมทั้งหมด ( ม.3= 152  ข้อ ) | ( ม.6= 99  ข้อ )


[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] เชิญเลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียน รู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (2 จังหวัด 16 ศูนย์) และคณะกรรมการจัดทำคลังข้อสอบออนไลน์ของเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมประชุม [ อ่าน: ] ( 26 มิ.ย.2556 )
[ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ] - เป็นข้อสอบที่ดีมากค่ะ ( นางสาวนิรมล โฉมงาม : เดชอุดม ) [ อ่าน : 8 | ตอบ : ] 10 ก.ค.2556
[ ภาษาต่างประเทศ ] - ข้อสอบภาษาต่างประเทศ ( นางสาวยุพาภรณ์ ตะนะโส : เดชอุดม ) [ อ่าน : 13 | ตอบ : ] 9 ก.ค.2556
หมายเหตุ : นักเรียนจะต้อง Login เข้าระบบถึงจะสามารถใช้งานเว็บบอร์ดได้.
สถิติผู้เยี่ยมชม
วันนี้
:
14
เมื่อวานนี้
:
57
เดือนนี้
:
1,075
เดือนที่ผ่านมา
:
1,339
ปีนี้
:
8,876
ปีที่ผ่านมา
:
22,147
เริ่มใช้งาน :  6 ต.ค.2558

 

 

 


ท่านคิดว่าเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
 
 
 
 
Copyright @2012 - 2016 http://exam.secondary29.go.th
คลังข้อสอบออนไลน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29( อุบลราชธานี , อำนาจเจริญ )
ที่ตั้ง : ถนนเลี่ยงเมือง (สี่แยก อ.บ.ต.กุดลาด) บ้านกุดลาด หมู่ที่ 9 ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4542-2186, Fax : 0-4542-2185 Email : secondary29@gmail.com
พัฒนาโดย : นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย สพม.29