:: การจัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.29 ::
 
 
 หน้าหลัก >> 600118 ติวโอเน็ตภาษาไทยโดยครูยุพดี นิมิตแสงเทียน  >> ม.3  >> 600118 ติวโอเน็ตภาษาไทยโดยครูยุพดี นิมิตแสงเทียน
ครูยุพดี นิมิตแสงเทียน
600118 ติวโอเน็ตภาษาไทยโดยครูยุพดี นิมิตแสงเทียน
ปทุมพิทยาคม
เอกสารประกอบการสอน
 
จำนวนเยี่ยมชม : 36 ครั้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาผ่าน Social Network : Facebook

 
   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2015-2016
   :: ติดต่อทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ ::