:: การจัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.29 ::
 
 
 หน้าหลัก >> ชีววิทยา เพิ่มเติม  >> ม.5  >> การขับถ่ายของเสียของมนุษย์ที่ใช้ไต part2
ครูศิริวรรณ เคนสุวรรณ
ชีววิทยา เพิ่มเติม
พนาศึกษา
เอกสารประกอบการสอน
 
จำนวนเยี่ยมชม : 179 ครั้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาผ่าน Social Network : Facebook

 
   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2015-2016
   :: ติดต่อทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ ::