:: การจัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.29 ::
 
 
 หน้าหลัก >> การออกแบบผลิตภัณฑ์  >> ม.5  >> การออกแบบผลิตภัณฑ์รูปทรงแก้ว
นางจีรวรรณ คำประเสริฐ
การออกแบบผลิตภัณฑ์
สำโรงวิทยาคาร
เอกสารประกอบการสอน
 
จำนวนเยี่ยมชม : 291 ครั้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาผ่าน Social Network : Facebook

 
   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2015-2016
   :: ติดต่อทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ ::