:: การจัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.29 ::
 
    ห้องเรียนของฉัน : My Classroom ( 599 )
สัปดาห์ ( 59 )
วิชา : ภาษาจีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.1
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ดูเพิ่มเติม..
สารละลาย ตอนที่ 1 ( 440 )
วิชา : เคมี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
ภาษาไทย ม.6 (ตอน3) ( 112 )
วิชา : ภาษาไทย ม.6 (ตอน3)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.6
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
ดูเพิ่มเติม..
การคำนวณเกี่ยวกับสูตรเคมี ตอนที่ 4 ( 299 )
วิชา : เคมี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
การใช้กริยาให้สอดคล้องกับประธาน ( 196 )
วิชา : ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.4
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ดูเพิ่มเติม..
การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากสิ่งที่ฟังและดู ( 255 )
วิชา : ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.2
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
ดูเพิ่มเติม..
Agreement of Subject and Verb 2-1 ( 179 )
วิชา : ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ดูเพิ่มเติม..
สมการ ตอนที่2 ( 199 )
วิชา : คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ตอนที่ 2 ( 121 )
วิชา : เคมี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
การเขียนเรียงความ ( 313 )
วิชา : ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.2
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
ดูเพิ่มเติม..
เคมี ( 271 )
วิชา : เคมี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (ตอนที่ 3) ( 115 )
วิชา : เคมี ม.ุ6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..

   กิจกรรมถ่ายทอดสดของโรงเรียน ( 372 )
กิจกรรม : การแสดงพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน "รวงผึ้งเกมส์" ครั้งที่ 15
โรงเรียน : เดชอุดม   วันเวลา : 19 ม.ค.2559 [20:48:56]    เยี่ยมชม : 141
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด การฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่ ณ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร   วันเวลา : 9 มิ.ย.2559 [13:19:16]    เยี่ยมชม : 49
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ถ่ายทอดสดการแข่งขันว่ายน้ำชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "อีซูซุ ตังปัก นารีนุกูลสปริ้นท์ 2559" ชิงถ้วยผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทับบก ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 2 พลโทนิรุทธ เกตุศิริ วันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2559 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนนารีนุกูล
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [16:05:16]    เยี่ยมชม : 17
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ถ่ายทอดสดการอบรมขยายผล โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ( DLIT ) รุ่นที่ 1 วันสอง ช่วงที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ณ หอประชุมเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราขธานี
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 19 ก.ย.2558 [16:00:17]    เยี่ยมชม : 177
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : กิจกรรมทบทวนความรู้และติวเข้มให้นักเรียนชั้นม. 6 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม วิชาฟิสิกส์ ติวโดย ครูธีวิน สุภาพิมพ์ วันอังคารที่ 12 มกราคม 2558
โรงเรียน : โนนกุงวิทยาคม   วันเวลา : 12 ม.ค.2559 [11:56:19]    เยี่ยมชม : 141
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ถ่ายทอดสดการอบรมขยายผล โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ( DLIT ) รุ่นที่ 2 วันสอง ช่วงที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ณ วันที่ 13 - 14 กันยายน 2558 หอประชุมเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราขธานี
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 19 ก.ย.2558 [16:11:40]    เยี่ยมชม : 194
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด การประชุม Thailand-Australia Partnering Project ช่วงที่ 1
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [15:09:24]    เยี่ยมชม : 15
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม (21 สิงหาคม 2558)
โรงเรียน : เขมราฐพิทยาคม   วันเวลา : 15 ก.ย.2558 [12:18:47]    เยี่ยมชม : 167
ดูเพิ่มเติม..
   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดสด สพม.29
[ สพม.29 ]
: ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 325 ) ... 22 ก.ค.2558 [09:03:13]
[ สพม.29 ]
: ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนภาคอิสาน ( 321 ) ... 22 ก.ค.2558 [09:04:55]
   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดสด โรงเรียน
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: การประเมินวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปี 2558 ( 547 ) ... 22 ก.ค.2558 [10:18:05]
[ พนาศึกษา ]
: พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ( 380 ) ... 26 ก.ค.2558 [21:47:12]
[ พนาศึกษา ]
: พิธีลงนามถวายพระพร และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ( 351 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:15:44]
[ พนาศึกษา ]
: กิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียน ( 363 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:16:06]
[ พนาศึกษา ]
: กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ( 382 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:16:21]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: กิจกรรมวันแม่ประจำปี 2558 ( 364 ) ... 10 ส.ค.2558 [14:17:35]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ( 494 ) ... 14 ส.ค.2558 [14:04:00]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: การประชุมผู้ปกครอง 1/2558 ( 379 ) ... 29 ส.ค.2558 [09:15:12]
[ วารินชำราบ ]
: กิจกรรมวันอาเซียนเดย์ ( 382 ) ... 31 ส.ค.2558 [11:49:20]
[ ดอนมดแดงวิทยาคม ]
: การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขนาดกลาง ( 378 ) ... 9 ก.ย.2558 [12:05:35]
[ โรงเรียนพังเคนพิทยา ]
: โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ต้านภัยยาเสพติด ( 74 ) ... 20 ก.ย.2559 [08:38:48]
[ นาส่วงวิทยา ]
: โครงการอบรมโรคเอดส์ ( 290 ) ... 24 พ.ย.2558 [09:50:53]
   เทคนิคการพัฒนาเทคโนโลยี
   ติว/สอนซอมเสริมออนไลน์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพม.29
   เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา DLIT สพม.29
     การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สพม.29
     การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     การพัฒนาการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.๒๙...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2558...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     ประชุมหารือการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.29...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
 
 
   จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ : วันนี้ : 22 เมื่อวานนี้ : 46 เดือนนี้ : 910 เดือนที่ผ่านมา : 1,129 ปีนี้ : 6,061 ปีที่ผ่านมา : 22,147 เริ่มใช้งาน :  6 ต.ค.2558
   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2015-2016
   :: ติดต่อทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ ::