:: การจัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.29 ::
 
    ห้องเรียนของฉัน : My Classroom ( 599 )
เทคโนโลยีสะเต็ม ( 100 )
วิชา : เทคโนโลยีสะเต็ม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.4
กลุ่มสาระ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ดูเพิ่มเติม..
พุทธศาสนสุภาษิต ( 78 )
วิชา : สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ดูเพิ่มเติม..
ปฏิกิริยาที่ผันกลับได้ ( 144 )
วิชา : เคมี 3 (แก้ไข)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
แรงระหว่างประจุไฟฟ้า ตอนที่ 2 ( 202 )
วิชา : ฟิสิกส์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
ศาสนพิธี ( 242 )
วิชา : พระพุทธศาสนา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.2
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ดูเพิ่มเติม..
ตัดต่อภาพ ( 205 )
วิชา : โปรแกรมกราฟิก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.4
กลุ่มสาระ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ดูเพิ่มเติม..
พี่น้อง ( 174 )
วิชา : ภาษาญี่ปุ่น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.2
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ดูเพิ่มเติม..
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง (ตอนที่ 3) ( 86 )
วิชา : คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.2
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
การคำนวณเกี่ยวกับสูตรเคมี ตอนที่ 2 ( 356 )
วิชา : เคมี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
ทฤษฎีบทเศษเหลือ ( 89 )
วิชา : คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
ติว O-NET ภาษาอังกฤษ ม.3 ( 58 )
วิชา : ภาษาอังกฤษ ม.3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ดูเพิ่มเติม..
ซิลสกรีน ( 155 )
วิชา : ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.6
กลุ่มสาระ : ศิลปะ
ดูเพิ่มเติม..

   Headline บ่ายวันนี้ ช่วง คนรักการศึกษา

สุดยอด!นร.ม.6
โรงเรียน "โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์"
สพม.29 ติดทีมชาติไทย

เปิดใจ2นักกีฬาทีมชาติไทย
โรงเรียน "โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์"
สพม.29

คนรักการศึกษา วันพุธที่5กค.60
ห้วยขะยุงวิทยาร.ร.ดี
(ขนาดเล็ก)ประจำตำบล

วันพุธที่5กค.60 ลับเฉพาะ
สอนนร.ยังไงให้คะแนนโอเน็ตสูงขึ้น

วันพุธที่8มิย.59 สพม.29
ก้าวสู่ DLIT ประเทศไทย4.0

วันพุธที่25พค.59 "จิกดู่วิทยา
"โรงเรียนมหัศจรรย์ของสพม.29
   กิจกรรมถ่ายทอดสดของโรงเรียน ( 372 )
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาเพื่อก้าวหน้าสู่สากล สหวิทยาเขต 2 สำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2559 ณ หอประชุม 113ปี นารีนุกูล โรงเรียนนารีนุกูล
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [14:05:45]    เยี่ยมชม : 27
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : โรงเรียนวิจิตราพิทยารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ วันที่ 27 สิงหาคม 2558
โรงเรียน : วิจิตราพิทยา   วันเวลา : 1 ก.ย.2558 [16:17:30]    เยี่ยมชม : 184
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ละคร เรื่อง แก้วหน้าม้า โดยคณะสีกาฬเวก กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2558 โรงเรียนพนาศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ สพม.29
โรงเรียน : พนาศึกษา   วันเวลา : 14 ส.ค.2558 [11:10:59]    เยี่ยมชม : 206
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : โครงการอบรมอาสายุวกาชาด โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา หลักสูตรอาสายุวกาชาดพื้นฐาน วันที่ 27 - 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
โรงเรียน : ม่วงสามสิบอัมพวัน   วันเวลา : 28 ก.ค.2558 [09:56:22]    เยี่ยมชม : 212
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : สัปดาห์วิทยาศาสตร์ #ร้องเพลงสากล2
โรงเรียน : พนาศึกษา   วันเวลา : 15 ก.ย.2558 [11:28:56]    เยี่ยมชม : 156
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ติว O-net ม.3 #3 ระบบสมการ 2 ตัวแปร ม.3 สอนโดย ครูภาณุพงศ์ บุตรภักดิ์
โรงเรียน : พนาศึกษา   วันเวลา : 4 ก.ย.2558 [11:27:35]    เยี่ยมชม : 186
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ในวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนนารีนุกูล ร่วมใจกันในการแปรอักษรเป็นตัวเลข ๙ ในหัวใจ พร้อมทั้งแปรอักษรเป็นชื่อโรงเรียน "นารีนุกูล" ณ บริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนนารีนุกูล...
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [17:09:17]    เยี่ยมชม : 28
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : กองเชียร์สีเขียว กีฬาภายใน ปี 2557 "115 ปี นารีนุกูลเกมส์"
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 27 ก.ค.2558 [09:12:07]    เยี่ยมชม : 251
ดูเพิ่มเติม..
   รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
ลำดับที่
รายการ
1
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
2
รายงานผลการดำเนินงาน ตามโครงการการจัดการ ศึกษาทางไกลผ่านเทค โนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สพม.29 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
3
วิเคราะห์ผลสำรวจการดำเนินการใช้สื่อ DLIT ของ สพฐ. ในสถานศึกษา สังกัด สพม.29
4
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
5
รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557
   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดสด สพม.29
[ สพม.29 ]
: ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 325 ) ... 22 ก.ค.2558 [09:03:13]
[ สพม.29 ]
: ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนภาคอิสาน ( 321 ) ... 22 ก.ค.2558 [09:04:55]
   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดสด โรงเรียน
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: การประเมินวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปี 2558 ( 600 ) ... 22 ก.ค.2558 [10:18:05]
[ พนาศึกษา ]
: พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ( 423 ) ... 26 ก.ค.2558 [21:47:12]
[ พนาศึกษา ]
: พิธีลงนามถวายพระพร และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ( 391 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:15:44]
[ พนาศึกษา ]
: กิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียน ( 405 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:16:06]
[ พนาศึกษา ]
: กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ( 425 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:16:21]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: กิจกรรมวันแม่ประจำปี 2558 ( 401 ) ... 10 ส.ค.2558 [14:17:35]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ( 547 ) ... 14 ส.ค.2558 [14:04:00]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: การประชุมผู้ปกครอง 1/2558 ( 419 ) ... 29 ส.ค.2558 [09:15:12]
[ วารินชำราบ ]
: กิจกรรมวันอาเซียนเดย์ ( 421 ) ... 31 ส.ค.2558 [11:49:20]
[ ดอนมดแดงวิทยาคม ]
: การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขนาดกลาง ( 422 ) ... 9 ก.ย.2558 [12:05:35]
[ โรงเรียนพังเคนพิทยา ]
: โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ต้านภัยยาเสพติด ( 119 ) ... 20 ก.ย.2559 [08:38:48]
[ นาส่วงวิทยา ]
: โครงการอบรมโรคเอดส์ ( 334 ) ... 24 พ.ย.2558 [09:50:53]
   เทคนิคการพัฒนาเทคโนโลยี
   ติว/สอนซอมเสริมออนไลน์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพม.29
   เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา DLIT สพม.29
     การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สพม.29
     การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     การพัฒนาการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.๒๙...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2558...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     ประชุมหารือการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.29...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
 
 
   จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ : วันนี้ : 27 เมื่อวานนี้ : 40 เดือนนี้ : 1,648 เดือนที่ผ่านมา : 1,580 ปีนี้ : 11,029 ปีที่ผ่านมา : 22,147 เริ่มใช้งาน :  6 ต.ค.2558
   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2015-2016
   :: ติดต่อทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ ::