:: การจัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.29 ::
 
    ห้องเรียนของฉัน : My Classroom ( 599 )
หน้าที่ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธ ( 111 )
วิชา : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.1
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ดูเพิ่มเติม..
อาเซียนกับสังคมศึกษา ( 39 )
วิชา : สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.1
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ดูเพิ่มเติม..
การประยุกต์กฏการอนุรักษ์พลังงานกล(ตอนที่2) ( 160 )
วิชา : ฟิสิกส์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
การขายสินค้า ( 69 )
วิชา : ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.4
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ดูเพิ่มเติม..
ติว O-net ม.3 ( 109 )
วิชา : สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ดูเพิ่มเติม..
การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง ( 243 )
วิชา : ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
ดูเพิ่มเติม..
ประชาคมอาเซี่ยน ( 32 )
วิชา : อาเซียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.2
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ดูเพิ่มเติม..
ค่าความจริงของประโยค ( 193 )
วิชา : คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.4
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
ตะกร้อ ( 337 )
วิชา : พลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.4
กลุ่มสาระ : สุขศึกษาพลศึกษา
ดูเพิ่มเติม..
เซลล์กัลวานิค ( 366 )
วิชา : เคมี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.4
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
เซต ( 99 )
วิชา : คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.4
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
ทฤษฎีกรด เบส เบรินสเตด เลาว์รี ( 126 )
วิชา : เคมี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..

   กิจกรรมถ่ายทอดสดของโรงเรียน ( 372 )
กิจกรรม : กองเชียร์คณะราชกิจ (สีม่วง) "117 ปี นารีนุกูลเกมส์"59 โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 25 พฤศจิกายน 2559
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [17:13:09]    เยี่ยมชม : 1
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : อบรมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ความท้าทายในอนาคต
โรงเรียน : เขื่องในพิทยาคาร   วันเวลา : 21 ก.ย.2558 [11:27:23]    เยี่ยมชม : 169
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : การเรียนการสอน รายวิชาสังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง สภาพทั่วไปของทวีปแอฟริกา โดยคุณครูณัติกาญจน์ นามรัตน์
โรงเรียน : ดอนมดแดงวิทยาคม   วันเวลา : 16 มิ.ย.2559 [09:03:37]    เยี่ยมชม : 33
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด ช่วงที่ 6 ( หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นนักเรียน ) การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) สำหรับบุคคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนารีนุกูล ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 19 ม.ค.2559 [16:39:06]    เยี่ยมชม : 103
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : อาเซียนเดย์ พว.
โรงเรียน : หัวตะพานวิทยาคม   วันเวลา : 25 ก.ย.2558 [12:23:41]    เยี่ยมชม : 150
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด Narinukun Professional Learning and Skills 2016 ณ หอประชุม 113 ปี นารีนุกูล
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [16:07:45]    เยี่ยมชม : 1
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : การแข่งขันบาสเก็ตบอลรายการ sponsor basketball thailand championship 2015 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบชิงชนะเลิศ 2
โรงเรียน : เบ็ญจะมะมหาราช   วันเวลา : 16 ก.ย.2558 [09:08:23]    เยี่ยมชม : 161
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ณ สนามวอลเลย์บอล โรงเรียนปทุมพิทยาคม ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2559 (1)
โรงเรียน : ปทุมพิทยาคม   วันเวลา : 28 ส.ค.2559 [02:59:27]    เยี่ยมชม : 30
ดูเพิ่มเติม..
   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดสด สพม.29
[ สพม.29 ]
: ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 325 ) ... 22 ก.ค.2558 [09:03:13]
[ สพม.29 ]
: ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนภาคอิสาน ( 321 ) ... 22 ก.ค.2558 [09:04:55]
   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดสด โรงเรียน
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: การประเมินวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปี 2558 ( 498 ) ... 22 ก.ค.2558 [10:18:05]
[ พนาศึกษา ]
: พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ( 338 ) ... 26 ก.ค.2558 [21:47:12]
[ พนาศึกษา ]
: พิธีลงนามถวายพระพร และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ( 312 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:15:44]
[ พนาศึกษา ]
: กิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียน ( 315 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:16:06]
[ พนาศึกษา ]
: กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ( 339 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:16:21]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: กิจกรรมวันแม่ประจำปี 2558 ( 321 ) ... 10 ส.ค.2558 [14:17:35]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ( 455 ) ... 14 ส.ค.2558 [14:04:00]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: การประชุมผู้ปกครอง 1/2558 ( 334 ) ... 29 ส.ค.2558 [09:15:12]
[ วารินชำราบ ]
: กิจกรรมวันอาเซียนเดย์ ( 338 ) ... 31 ส.ค.2558 [11:49:20]
[ ดอนมดแดงวิทยาคม ]
: การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขนาดกลาง ( 330 ) ... 9 ก.ย.2558 [12:05:35]
[ โรงเรียนพังเคนพิทยา ]
: โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ต้านภัยยาเสพติด ( 33 ) ... 20 ก.ย.2559 [08:38:48]
[ นาส่วงวิทยา ]
: โครงการอบรมโรคเอดส์ ( 252 ) ... 24 พ.ย.2558 [09:50:53]
   เทคนิคการพัฒนาเทคโนโลยี
   ติว/สอนซอมเสริมออนไลน์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพม.29
   เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา DLIT สพม.29
     การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สพม.29
     การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     การพัฒนาการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.๒๙...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2558...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     ประชุมหารือการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.29...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
 
 
   จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ : วันนี้ : 34 เมื่อวานนี้ : 58 เดือนนี้ : 900 เดือนที่ผ่านมา : 906 ปีนี้ : 2,823 ปีที่ผ่านมา : 22,147 เริ่มใช้งาน :  6 ต.ค.2558
   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2015-2016
   :: ติดต่อทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ ::