:: การจัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.29 ::
 
    ห้องเรียนของฉัน : My Classroom ( 594 )
Simple Present Tense ( 339 )
วิชา : ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.1
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ดูเพิ่มเติม..
ธาติและสารประกอบอนินทรีย์ในอุตสาหกรรม ( 21 )
วิชา : เคมี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
การสร้างคำในภาษาไทย ( 313 )
วิชา : ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.4
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
ดูเพิ่มเติม..
Unit2 Critical Reading Surrogate 004 ( 201 )
วิชา : ภาษาอังกฤษ(อ33101)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.6
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ดูเพิ่มเติม..
Supporting Sentences ( 187 )
วิชา : ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.6
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ดูเพิ่มเติม..
รามเกียรติ์ตอนนารายณ์ปราบนนทก ( 206 )
วิชา : ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.2
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
ดูเพิ่มเติม..
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต ( 195 )
วิชา : ชีววิทยา ว30242
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
กำลัง ( 234 )
วิชา : วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
ติว O-nte ม.6 ( 120 )
วิชา : คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.6
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
ภาษาอังกฤษ ( 36 )
วิชา : ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ดูเพิ่มเติม..
จำนวนจริง ( 95 )
วิชา : คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.4
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
เส้นขนานและมุมแย้ง ( 99 )
วิชา : คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.2
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..

   กิจกรรมถ่ายทอดสดของโรงเรียน ( 278 )
กิจกรรม : กิจกรรม Asean English on Tour ณ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม (14 กรกฎาคม 2558)
โรงเรียน : เขมราฐพิทยาคม   วันเวลา : 14 ก.ค.2558 [09:38:21]    เยี่ยมชม : 190
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : การแข่งขัน cheerleader กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนพนาศึกษา เมื่อ 18 ธันวาคม 2558 คณะจามจุรีจิตรลดา
โรงเรียน : พนาศึกษา   วันเวลา : 22 ธ.ค.2558 [13:31:16]    เยี่ยมชม : 114
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : วันสถาปนาลูกเสือโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
โรงเรียน : มัธยมตระการพืชผล   วันเวลา : 12 ก.ย.2559 [19:46:24]    เยี่ยมชม : 35
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : กองเชียร์สีเขียว กีฬาภายใน ปี 2557 "115 ปี นารีนุกูลเกมส์"
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 27 ก.ค.2558 [09:12:07]    เยี่ยมชม : 217
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : วันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทยเทิดไท้องค์ราชัน
โรงเรียน : ลือคำหาญวารินชำราบ   วันเวลา : 13 ก.ย.2559 [22:07:32]    เยี่ยมชม : 21
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : The Musical ขุนช้างขุนแผน ตอน"พลายแก้วแต่งงานกับนางพิม"
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 27 ก.ค.2558 [08:45:22]    เยี่ยมชม : 214
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ #ร้องเพลงสากล1
โรงเรียน : พนาศึกษา   วันเวลา : 15 ก.ย.2558 [11:27:06]    เยี่ยมชม : 179
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนเเผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 8 มีนาคม 2559
โรงเรียน : ลือคำหาญวารินชำราบ   วันเวลา : 13 ก.ย.2559 [22:44:28]    เยี่ยมชม : 24
ดูเพิ่มเติม..
   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดสด สพม.29
[ สพม.29 ]
: ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 325 ) ... 22 ก.ค.2558 [09:03:13]
[ สพม.29 ]
: ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนภาคอิสาน ( 321 ) ... 22 ก.ค.2558 [09:04:55]
   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดสด โรงเรียน
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: การประเมินวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปี 2558 ( 465 ) ... 22 ก.ค.2558 [10:18:05]
[ พนาศึกษา ]
: พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ( 316 ) ... 26 ก.ค.2558 [21:47:12]
[ พนาศึกษา ]
: พิธีลงนามถวายพระพร และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ( 300 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:15:44]
[ พนาศึกษา ]
: กิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียน ( 300 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:16:06]
[ พนาศึกษา ]
: กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ( 323 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:16:21]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: กิจกรรมวันแม่ประจำปี 2558 ( 307 ) ... 10 ส.ค.2558 [14:17:35]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ( 436 ) ... 14 ส.ค.2558 [14:04:00]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: การประชุมผู้ปกครอง 1/2558 ( 317 ) ... 29 ส.ค.2558 [09:15:12]
[ วารินชำราบ ]
: กิจกรรมวันอาเซียนเดย์ ( 325 ) ... 31 ส.ค.2558 [11:49:20]
[ ดอนมดแดงวิทยาคม ]
: การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขนาดกลาง ( 317 ) ... 9 ก.ย.2558 [12:05:35]
[ โรงเรียนพังเคนพิทยา ]
: โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ต้านภัยยาเสพติด ( 19 ) ... 20 ก.ย.2559 [08:38:48]
[ นาส่วงวิทยา ]
: โครงการอบรมโรคเอดส์ ( 236 ) ... 24 พ.ย.2558 [09:50:53]
   เทคนิคการพัฒนาเทคโนโลยี
   ติว/สอนซอมเสริมออนไลน์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพม.29
   เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา DLIT สพม.29
     การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สพม.29
     การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     การพัฒนาการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.๒๙...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2558...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     ประชุมหารือการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.29...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
 
 
   จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ : วันนี้ : 7 เมื่อวานนี้ : 29 เดือนนี้ : 745 เดือนที่ผ่านมา : 1,017 ปีนี้ : 1,762 ปีที่ผ่านมา : 22,147 เริ่มใช้งาน :  6 ต.ค.2558
   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2015-2016
   :: ติดต่อทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ ::