:: การจัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.29 ::
 
    ห้องเรียนของฉัน : My Classroom ( 599 )
เสียง (1) ( 45 )
วิชา : ฟิสิกส์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
คุณธรรมและมารยาท ( 127 )
วิชา : ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
ดูเพิ่มเติม..
อัตราการเกิดปฎิกริยาเคมี ( 203 )
วิชา : เคมี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.4
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
เลขยกกำลัง ( 240 )
วิชา : คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.1
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
แรงระหว่างประจุไฟฟ้า ตอนที่ 3 ( 139 )
วิชา : ฟิสิกส์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
เซลล์ไฟฟ้า ( 197 )
วิชา : เคมี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
การคำนวณเกี่ยวกับสูตรเคมี ตอนที่ 4 ( 293 )
วิชา : เคมี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
การคำนวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมี ตอนที่1 ( 335 )
วิชา : เคมี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
ภาษาอังกฤษ ( 50 )
วิชา : ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ดูเพิ่มเติม..
สัตว์เลี้ยง ( 45 )
วิชา : ภาษาจีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.2
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ดูเพิ่มเติม..
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ตอนที่ 2 ( 152 )
วิชา : เคมี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
ดนตรีไทย (ขลุ่ย) ( 115 )
วิชา : ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.2
กลุ่มสาระ : ศิลปะ
ดูเพิ่มเติม..

   กิจกรรมถ่ายทอดสดของโรงเรียน ( 372 )
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด ช่วงที่ 5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) สำหรับบุคคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนารีนุกูล ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนนารีนุกูล
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 19 ม.ค.2559 [16:37:52]    เยี่ยมชม : 120
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ศูนย์ฝึก นศท. ปีการศึกษา 2559 จาก 8 โรงเรียน 4 อำเภอ จำนวน 500 นาย
โรงเรียน : โขงเจียมวิทยาคม   วันเวลา : 30 ก.ค.2559 [15:21:35]    เยี่ยมชม : 70
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : การแสดงงานเกษียณอายุราชการ โรงเรียนนารีนุกูล 2557
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 27 ก.ค.2558 [08:54:24]    เยี่ยมชม : 195
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูแก­นนำการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ช่วงที่ 2 โรงเรียนนารีนุกูล ประจำปี 2559 วันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนนารีนุกูล
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [14:36:10]    เยี่ยมชม : 11
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : พิธีชุมนุมสวนสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2558 ณ สนามโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
โรงเรียน : ม่วงสามสิบอัมพวัน   วันเวลา : 4 ก.ย.2558 [16:05:49]    เยี่ยมชม : 197
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : สัปดาห์วันแม่หัวตะพาน 58
โรงเรียน : หัวตะพานวิทยาคม   วันเวลา : 25 ก.ย.2558 [12:26:27]    เยี่ยมชม : 156
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : กิจกรรมร่วมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอำเภอเขมราฐ พ.ศ.2558
โรงเรียน : เขมราฐพิทยาคม   วันเวลา : 10 ส.ค.2558 [11:05:58]    เยี่ยมชม : 183
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผ่านการแสดงละคร ม.6/7 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนารีนุกูล เรื่อง เงือกน้อยผจญภัย
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [18:03:31]    เยี่ยมชม : 13
ดูเพิ่มเติม..
   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดสด สพม.29
[ สพม.29 ]
: ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 325 ) ... 22 ก.ค.2558 [09:03:13]
[ สพม.29 ]
: ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนภาคอิสาน ( 321 ) ... 22 ก.ค.2558 [09:04:55]
   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดสด โรงเรียน
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: การประเมินวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปี 2558 ( 535 ) ... 22 ก.ค.2558 [10:18:05]
[ พนาศึกษา ]
: พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ( 369 ) ... 26 ก.ค.2558 [21:47:12]
[ พนาศึกษา ]
: พิธีลงนามถวายพระพร และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ( 341 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:15:44]
[ พนาศึกษา ]
: กิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียน ( 352 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:16:06]
[ พนาศึกษา ]
: กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ( 372 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:16:21]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: กิจกรรมวันแม่ประจำปี 2558 ( 349 ) ... 10 ส.ค.2558 [14:17:35]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ( 484 ) ... 14 ส.ค.2558 [14:04:00]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: การประชุมผู้ปกครอง 1/2558 ( 367 ) ... 29 ส.ค.2558 [09:15:12]
[ วารินชำราบ ]
: กิจกรรมวันอาเซียนเดย์ ( 366 ) ... 31 ส.ค.2558 [11:49:20]
[ ดอนมดแดงวิทยาคม ]
: การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขนาดกลาง ( 363 ) ... 9 ก.ย.2558 [12:05:35]
[ โรงเรียนพังเคนพิทยา ]
: โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ต้านภัยยาเสพติด ( 65 ) ... 20 ก.ย.2559 [08:38:48]
[ นาส่วงวิทยา ]
: โครงการอบรมโรคเอดส์ ( 280 ) ... 24 พ.ย.2558 [09:50:53]
   เทคนิคการพัฒนาเทคโนโลยี
   ติว/สอนซอมเสริมออนไลน์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพม.29
   เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา DLIT สพม.29
     การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สพม.29
     การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     การพัฒนาการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.๒๙...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2558...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     ประชุมหารือการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.29...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
 
 
   จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ : วันนี้ : 39 เมื่อวานนี้ : 31 เดือนนี้ : 948 เดือนที่ผ่านมา : 949 ปีนี้ : 4,970 ปีที่ผ่านมา : 22,147 เริ่มใช้งาน :  6 ต.ค.2558
   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2015-2016
   :: ติดต่อทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ ::