:: การจัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.29 ::
 
    ห้องเรียนของฉัน : My Classroom ( 599 )
600118 ติวโอเน็ตภาษาไทยโดยครูปิยะนุช และครูวัชราภรณ์ ( 14 )
วิชา : 600118 ติวโอเน็ตภาษาไทยโดยครูปิยะนุช และครูวัชราภรณ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
ดูเพิ่มเติม..
คำพ้อง ( 90 )
วิชา : ภาษาไทย 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.2
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
ดูเพิ่มเติม..
กำลัง ( 251 )
วิชา : วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
เซลล์กัลวานิค ( 381 )
วิชา : เคมี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.4
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
ความสำคัญของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ( 175 )
วิชา : สังคมศึกษา5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ดูเพิ่มเติม..
อาเซียน ( 122 )
วิชา : ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.4
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ดูเพิ่มเติม..
เส้นขนานและมุมแย้ง ( 98 )
วิชา : คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.2
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
โมล ตอนที่ 5 ( 349 )
วิชา : เคมี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
แรงระหว่างประจุไฟฟ้า(ตอนที่1) ( 274 )
วิชา : ฟิสิกส์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
กฎหมายแพ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวเองและครอบครัว ( 53 )
วิชา : หน้าที่พลเมือง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.6
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ดูเพิ่มเติม..
ตะกร้อ ( 348 )
วิชา : พลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.4
กลุ่มสาระ : สุขศึกษาพลศึกษา
ดูเพิ่มเติม..
ทฤษฎี กรด-เบส ตอนที่ 1 ( 128 )
วิชา : เคมี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..

   กิจกรรมถ่ายทอดสดของโรงเรียน ( 372 )
กิจกรรม : อบรมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ความท้าทายในอนาคต
โรงเรียน : เขื่องในพิทยาคาร   วันเวลา : 21 ก.ย.2558 [11:27:23]    เยี่ยมชม : 173
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผ่านการแสดงละคร ม.6/12 เรื่อง Beauty and the Beast
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 10 มี.ค.2559 [10:40:49]    เยี่ยมชม : 98
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : โรงเรียนวิจิตราพิทยา จัดการประกวดชุดรีไซเคิล ระดับชั้น ม.ต้น ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
โรงเรียน : วิจิตราพิทยา   วันเวลา : 25 ส.ค.2558 [16:30:12]    เยี่ยมชม : 210
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : การประกวดกองเชียร์สีเขียว นารีนุกูลเกมส์ 2015 24 พฤศจิกายน 2558
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 19 ม.ค.2559 [16:50:06]    เยี่ยมชม : 114
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผ่านการแสดงละคร ม.6/16-17 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนารีนุกูล เรื่องซินเดอเรลล่า
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [18:07:23]    เยี่ยมชม : 8
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : กองเชียร์สีเขียว กีฬาภายใน ปี 2557 "115 ปี นารีนุกูลเกมส์"
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 27 ก.ค.2558 [09:12:07]    เยี่ยมชม : 227
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ระดับสหวิทยาเขต 6
โรงเรียน : เดชอุดม   วันเวลา : 13 พ.ย.2558 [19:01:16]    เยี่ยมชม : 136
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผ่านการแสดงละคร ม.6/5 เรื่อง Little Mermaid
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 10 มี.ค.2559 [10:46:04]    เยี่ยมชม : 102
ดูเพิ่มเติม..
   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดสด สพม.29
[ สพม.29 ]
: ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 325 ) ... 22 ก.ค.2558 [09:03:13]
[ สพม.29 ]
: ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนภาคอิสาน ( 321 ) ... 22 ก.ค.2558 [09:04:55]
   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดสด โรงเรียน
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: การประเมินวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปี 2558 ( 520 ) ... 22 ก.ค.2558 [10:18:05]
[ พนาศึกษา ]
: พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ( 359 ) ... 26 ก.ค.2558 [21:47:12]
[ พนาศึกษา ]
: พิธีลงนามถวายพระพร และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ( 330 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:15:44]
[ พนาศึกษา ]
: กิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียน ( 333 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:16:06]
[ พนาศึกษา ]
: กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ( 357 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:16:21]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: กิจกรรมวันแม่ประจำปี 2558 ( 336 ) ... 10 ส.ค.2558 [14:17:35]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ( 470 ) ... 14 ส.ค.2558 [14:04:00]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: การประชุมผู้ปกครอง 1/2558 ( 351 ) ... 29 ส.ค.2558 [09:15:12]
[ วารินชำราบ ]
: กิจกรรมวันอาเซียนเดย์ ( 349 ) ... 31 ส.ค.2558 [11:49:20]
[ ดอนมดแดงวิทยาคม ]
: การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขนาดกลาง ( 347 ) ... 9 ก.ย.2558 [12:05:35]
[ โรงเรียนพังเคนพิทยา ]
: โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ต้านภัยยาเสพติด ( 49 ) ... 20 ก.ย.2559 [08:38:48]
[ นาส่วงวิทยา ]
: โครงการอบรมโรคเอดส์ ( 267 ) ... 24 พ.ย.2558 [09:50:53]
   เทคนิคการพัฒนาเทคโนโลยี
   ติว/สอนซอมเสริมออนไลน์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพม.29
   เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา DLIT สพม.29
     การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สพม.29
     การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     การพัฒนาการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.๒๙...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2558...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     ประชุมหารือการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.29...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
 
 
   จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ : วันนี้ : 11 เมื่อวานนี้ : 33 เดือนนี้ : 905 เดือนที่ผ่านมา : 1,150 ปีนี้ : 3,978 ปีที่ผ่านมา : 22,147 เริ่มใช้งาน :  6 ต.ค.2558
   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2015-2016
   :: ติดต่อทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ ::